29/9/11

Ανώδυνες μικρές διαδρομές Από τις πρόσφατες μικρές διαδρομές
φωτογραφίες: Γιάννης Ζινδριλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: