3/5/11

Στα χωριά τα νερά κυλάνε ακόμα

Ελαφότοπος (τσερβάρι) Ζαγορίου Ιωαννίνων
Απρίλιος 2011
Φωτογραφίες: Γιάννης Ζινδριλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: