5/6/12

Αναζητώντας το αζιμούθιο

Στον εαυτό μας αλλά και γύρω απ' αυτόνΤο Αζιμούθιο ή Αζιμούθ(*), που προέχεται από την αραβική Azimouth, είναι μια από τις οριζόντιες συντεταγμένες καθώς αποτελεί και μια γωνία του τριγώνου θέσεως.
Συνήθως μετριέται από τον Βορρά.

Είδη αζιμούθιου 

Το αζιμούθιο διακρίνεται σε δύο βασικά είδη, ανάλογα του ακολουθούμενου τρόπου εύρεσής του:

1) αζιμούθιο παρατήρησης: Συμβολίζεται ως Αζπ και είναι αυτή που παρατηρείται με την διόπτρα ή διοπτηρία πυξίδα, και
2) αζιμούθιο υπολογισμού: που συμβολίζεται ως Αζλ, ονομάζεται και αληθές αζιμούθιο και υπολογίζεται στην επίλυση του τριγώνου θέσεως.
  • Αν η διοπτηρία πυξίδα είναι επαναλήπτης γυροσκοπικής πυξίδας, που σημαίνει 0 σφάλμα, τότε το λαμβανόμενο αζιμούθιο θεωρείται αληθές αζιμούθιο Αζλ.

Χρησιμότητα 

Στη σύγχρονη ναυτιλία το αζιμούθιο χρησιμεύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α). Στον προσδιορισμό της παραλλαγής - παρεκτροπής των πυξίδων. Συγκεκριμένα συγκρίνοντας το Αζπ και το Αζλ βρίσκεται η παραλλαγή πυξίδας Πρ.
Πρ = Αζλ - Αζπ (αλγεβρικά)
Εκ της παραλλαγής και της σύγχρονης απόκλισης προσδιορίζεται η παρεκτροπή πυξίδας Τρ.
Τρ = Πρ - Απ (αλγεβρικά)
β). Στον προσδιορισμό των κατευθύνσεων και χάραξη των ευθειών θέσεως (αστρονομική ναυτιλία) όπου και απαιτείται η ακριβής τιμή της Αζλ. και
γ). Στην αναγνώριση αστέρων, όπου και χρησιμοποιείται η προσεγγίζουσα τιμή του Αζπ.

Φωτογραφίες: Γιάννης Ζινδριλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: